Przepisy prawne

Projekty domów gotowe są przygotowywane na podstawie przepisów budowlanych, które obowiązują w całym kraju takich jak prawa budowlanego i rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, w jakich powinny być budynki.

Przy ich sporządzaniu nie jest brane pod uwagę prawo miejscowe – plany zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowań, pośród których znajdują się m.in. wytyczne, jak może prawnie wyglądać dom mieszkalny postawiony na działce. Wymagania te są dosyć szczegółowe. 

Dotyczą  wysokości budynków, liczby pięter, rodzaju dachu. Każda budowa domu jednorodzinnego podlega przepisom budowlanym. Architekt, który będzie adaptował gotowy projekt domu ma sprawdzić, czy jest on w pełni zgodny z aktualnymi przepisami budowlanymi. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to dokona w nim niezbędnych zmian.  

Wybór biura architektonicznego

Aby sprawdzić cenę za adaptację projektu domu, należy przedstawić go paru architektom lub całej pracowni architektonicznych. W każdym miejscu będzie inna wycena usługi.

Koszty adaptacji projektu zależy od tego kto przyjmuje zlecenie. Na cenę adaptacji ma wpływ doświadczenie, renoma. Wpływa to na większe stawki specjalisty.

Jeśli pracy jest niewiele nie ma potrzeby angażować renomowanego architekta. Nie będzie on chciał wziąć takiego zlecenia. Warto w takiej sytuacji zasięgnąć porady lokalnego architekta. Taki miejscowy projektant na pewno policzy za usługę mniej.

Ważna jest też wielkość miejscowości, im jest mniejsza tym ceny są niższe. Ta sama adaptacja projektu będzie mniej kosztowna w małym mieście niż w biurze rachunkowym w Warszawie czy Krakowie. 

Wynajęcie architekta

Wynajecie architekta

Do adaptacji projektu domu należy zatrudnić architekta, który ma uprawnienia do projektowania.

Gdy podpisze umowę zaczyna być autorem projektu finalnego nawet jeżeli nie nastąpią żadne zmiany w projekcie. Jest on odpowiedzialny za prawidłową i kompletną dokumentacje.

Kopie swoich uprawnień zawodowych, zaświadczenie z izby zawodowej, oświadczenie o zgodności projektu z przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej aktualne na dzień adaptacji projektu domu oraz informacja BiOZ powinien dołączyć do dokumentacji. Architekt wykonujący adaptację projektu potrzebuje dokumenty: 

  • 3 lub 4 egzemplarze gotowego projektu  

  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym ma stanąć dom

  • mapa geodezyjna do celów projektowych;

  • zgoda autora gotowego projektu domu na ewentualne wprowadzane zmiany.

  Domowe sposoby na mrówki

Adaptacja gotowego projektu domu

Kupienie gotowego projektu domku jednorodzinnego to dobre rozwiązanie, nie jest to aż tak kosztowne niż wykonanie projektu na zamówienie. Średnia cena projektu domu wynosi dwa lub trzy tysiące złotych.

Adaptacja gotowego projektu domu

Proces adaptacji projektu domu to kilka części, są one istotne do otrzymania pozwolenia na budowę domu. Adaptacja ma przystosować  projekt do warunków działki na której ma stanąć dom. Adaptacja projektu dostosowuje go do miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni oraz dostosowania do strefy obciążeń konstrukcyjnych. Adaptacja gotowego projektu może  obejmować również zmianę umiejscowienia okien, poprawki kosmetyczne.

Przy kupieniu projektu domku jednorodzinnego należy koniecznie sprawdzić jakie zmiany można w ogóle w nim dokonać. Może się okazać, że planowane zmiany nie będą możliwe. Wiarygodna  jest tutaj dokumentacja projektu gotowego. Warto zatem wiedzieć, że adaptacja projektu  przystosowuje do warunków działki dom jednorodzinny.

Ważne jest jego usytuowanie, odległość od granicy działki i sąsiada oraz spełnienie wytycznych w zakresie przyłączenia do kanalizacji, elektryki, instalacji  gazowej. Do pozwolenia na budowę domku jednorodzinnego należy więc dołączyć opis techniczny wszelkich instalacji wykonany przez doświadczonego projektanta.

Twoje potrzeby

Adaptacja projektu to również dostosowanie  do Twoich indywidualnych potrzeb i wymagań. Jeśli jakieś rozwiązania z projektu kupionego nie odpowiadają możesz je zmienić dzięki projektantom konkretnych branż. Często jedna zmiana architektoniczna pociąga za sobą kolejne zmiany w innych branżach.

Na przykład jeśli chcesz schody żelbetowe zastąpić drewnianymi, konieczne są zmiany również w części dotyczącej konstrukcji. A jeśli zapragniesz w miejscu pomieszczenia gospodarczego zrobić łazienkę, trzeba zmienić część projektu dotyczącą instalacji sanitarnych. Projekty gotowe wymagają zmian  w zakresie sposobu doprowadzenia do budynku poszczególnych mediów.

W projektach tych budynek zazwyczaj jest podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej lub ciepłowniczej. Jeśli nie masz możliwości przyłączenia budynku do tych sieci, musisz zadbać o własne źródło wody, ciepła i zaprojektować własny sposób odprowadzenia ścieków.