Tłumaczenia przysięgłe to szczególny rodzaj translacji, wymagający nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także specjalnych uprawnień. Zawód tłumacza przysięgłego znacznie różni się zatem od zwykłych tłumaczy, którzy wykonują translacje niewymagające poświadczenia zgodności z oryginałem.

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły vs. tłumacz zwykły

Kategoria tłumaczeń jest niezwykle szeroka i obejmuje przekłady zarówno pisemne, jak i ustne. Tłumacze dzielą się zatem na osoby realizujące translacje z zakresu dziedzin specjalistycznych, tłumaczeń symultanicznych, konsekutywnych czy przysięgłych.

Uwierzytelnione tłumaczenia wykonywane mogą być wyłącznie przez upoważnione do tego celu osoby. Tłumacz przysięgły bułgarski zdać musi specjalny egzamin, który pozwala mu otrzymać uprawnienia nadawane przez ministra sprawiedliwości. Dodatkowo imię i nazwisko tłumacza widnieją na ogólnodostępnej liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły dysponuje pieczęcią, która poświadcza zgodność przetłumaczonych dokumentów z oryginałem. Umieszcza ją na przekładzie wraz z podpisem i formułą, zawierającą informacje odnośnie rodzaju dokumentu, języka źródłowego oraz adnotacją, czy translacja wykonana została w oparciu o oryginał, czy kopię.

Tłumaczenia przysięgłe ukraińskie obejmują najczęściej oficjalne dokumenty, posiadające moc prawną, które następnie przedkładane są np. przed instytucjami państwowymi (sądami, organami administracji publicznej, urzędami stanu cywilnego, urzędami miasta). Ważną cechą tłumaczeń uwierzytelnionych jest zatem moc prawna, której dokument nie traci pomimo realizacji przekładu.

Jakie dokumenty wymagają uwierzytelnienia tłumacza przysięgłego?

Do najczęściej tłumaczonych dokumentów należą: akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, umowy o pracę, najmu, testamenty, zwolnienia lekarskie, dokumentacje medyczne, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty rejestracyjne pojazdów, faktury zakupu, dyplomy ukończenia szkół wyższych i kursów, zaświadczenia o statusie studenta, świadectwa szkolne, akty notarialne, pełnomocnictwa, certyfikaty rezydencji, świadectwa pracy, legitymacje, dokumenty finansowe, KRS, dowody osobiste bądź prawa jazdy.

Profesjonalne biuro tłumaczeń Poznań zrzesza doświadczonych tłumaczy z zakresu specjalistycznych dziedzin – prawa, ekonomii, handlu, marketingu, bankowości, finansów, budownictwa, techniki, elektroniki, mechaniki, medycyny, farmacji, weterynarii, chemii czy informatyki.

  Pomysł na biznes w domu