Kim jest rzeczoznawca samochodowy?

Zadaniem rzeczoznawcy samochodowego jest profesjonalna wycena pojazdów, wycena powstałych szkód w następstwie wypadków lub innych zdarzeń drogowych, a także ustalenie jak doszło do ich powstania.

Z usług rzeczoznawcy samochodowego korzystają nie tylko towarzystwa ubezpieczeniowe, ale także przedsiębiorcy prowadzący obrót pojazdami, osoby prywatne czy warsztaty samochodowe. Usługi rzeczoznawców są nieocenione podczas wykonywania opinii na zlecenie sądu czy ekspertyz powypadkowych.

Czym zajmuje się rzeczoznawca samochodowy?

Do najczęstszych zadań rzeczoznawcy samochodowego zalicza się wydawanie opinii oraz przygotowywanie ekspertyz. Wielokrotnie dokonuje on też kosztorysu napraw, opiniuje stan techniczny pojazdów oraz wykonuje badania diagnostyczne określonych części samochodu.

Na podstawie jego opinii oraz raportów ustalane są m.in. wysokości odszkodowania jakie firma ubezpieczeniowa powinna wypłacić ubezpieczonemu. Ich czynności oraz opinie są wykorzystywane m.in. po naprawie samochodu lub podczas dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela pojazdu, przed sprzedażą auta lub jego zakupem szczególnie z rynku wtórnego lub sprowadzeniem auta z zagranicy.

Rzeczoznawca w takich przypadkach sprawdza stan pojazdu, sprawdza czy auto jest autem powypadkowym, sporządza też stosowne wyliczenia.

Jak zostać rzeczoznawcą samochodowym – wymogi formalne

Mimo tego, że zawód rzeczoznawcy samochodowego obecnie jest jednym z zawodów deregulowanych, aby można było go wykonywać należy spełnić szereg warunków formalnych. Do pełnienia tego stanowiska należy legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami oraz ponadprzeciętną, wręcz ekspercką wiedzą.

Rzeczoznawca samochodowy

Pierwszym wymogiem formalnym jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia – co najmniej średniego lub średniego branżowego. Kandydat powinien ponadto odbyć co najmniej 2-letnią praktykę zawodową bezpośrednio związaną z motoryzacją. Dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki mogą być świadectwo pracy, umowa o pracę, a w przypadku umów cywilnoprawnych (takich jak umowa o dzieło lub umowa zlecenie) odpowiednie egzemplarze umów.

  Zalety aut elektrycznych

Kandydat, który przeszkolenie praktyczne odbywał jako przedsiębiorca wpisywany do CEIDG, może złożyć stosowne oświadczenie zawierające takie dane jak: okres wykonywania działalności gospodarczej, NIP, nazwa oraz adres oraz przedmioty wykonywanej działalności gospodarczej.

Wymóg ukończenia praktyki nie obowiązuje, jeśli kandydat na rzeczoznawcę posiada wykształcenie wyższe na kierunku w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej. W tym celu należy złożyć oryginał dokumentów lub ich uwierzytelnione odpisy. Do innych dokumentów jakie należy dostarczyć, aby ubiegać się o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych zaliczyć należy:

  • prawo jazdy następujących kategorii: A,B i C1 lub C,
  • certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego.

Certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego – co to takiego?

Jednym z wymogów formalnych uprawniających do ubiegania się o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych jest uzyskanie certyfikatu w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Osoby legitymujące się tym certyfikatem, spełniając inne formalne wymogi mogą zostać rzeczoznawcami samochodowymi.

Obecnie tego typu certyfikaty wydawane są przez trzy jednostki w kraju. Certyfikat może potwierdzać następujące kompetencje oznaczone wzorami: „CA” – dotyczące techniki pojazdowej, „CB” – związane z rekonstrukcją wypadków oraz kolizji drogowych, kompetencje „CC” odnoszące się do wyceny wartości i kosztów napraw pojazdów oraz ich zespołów oraz ostatnią kompetencję „CZ” dotyczącą wiedzy i umiejętności na temat pojazdów zabytkowych.

Co ważne, aby kandydat mógł ubiegać się o wydanie kompetencji CB,CC oraz CZ, musi on ukończyć studia wyższe o specjalności samochodowej oraz legitymować się (lub być w trakcie wnioskowania) o wydanie certyfikatu „CA”. Uzyskanie certyfikatu musi być ponadto poprzedzone odpowiednim kursem specjalistycznym, zakończonym pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego.

Kurs na rzeczoznawcę samochodowego

Kurs na rzeczoznawcę samochodowego trwa około 18 miesięcy i kosztuje około 23 tysiące złotych netto (po doliczeniu podatku VAT w wysokości 23% koszt kursu oscyluje w granicach 30 tysięcy złotych brutto). Kursy odbywają się najczęściej we współpracy z Towarzystwem Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego.

Kurs na rzeczoznawce samochodowego

Uczestnicy kursu na rzeczoznawcę samochodowego poznają szeroką wiedzę na temat techniki samochodowej, wyceny wartości pojazdów, kosztów oraz jakości ich napraw, uczą się oceniać oraz klasyfikować poszczególne uszkodzenia powypadkowe, poznają specjalistyczną terminologię dotyczącą motoryzacji oraz zdarzeń drogowych. Na kursie poruszane są także zagadnienia dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, dokumentowania przebiegu wypadków oraz analizy materiału dowodowego.

  Pomysł na biznes na wsi

Celem kursu jest przekazanie specjalistycznej oraz gruntownej wiedzy, tak aby jego uczestnicy w przyszłości mogli współpracować z takimi jednostkami jak sądy, prokuratura, organy ścigania czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Co po zdaniu egzaminu na rzeczoznawcę samochodowego?

Po spełnieniu wszystkich formalnych wymogów oraz zdaniu egzaminu na rzeczoznawcę samochodowego, kandydat składa wniosek o wpis na listę do Ministerstwa Infrastruktury. Może to zrobić osobiście, podczas wizyty w urzędzie, listownie, a jeśli posługuje podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym także elektronicznie.

Po złożeniu wszystkich dokumentów, urząd sprawdza czy są one kompletne. W przypadku braków, kandydat zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie  7 dni. Do wniosku należy także dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 100 złotych.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, minister infrastruktury dokonuje wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych. To przez jaki czas wpis będzie ważny, uzależnione jest od okresu na jaki został wydany certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 2 reviews
by Włodzimierz on Porady J8.pl

trudny to zawód? w sensie dużo jest pułapek w trakcie jego wykonywania?

by edek on Porady J8.pl

Jest to ciekawa praca dla osoby interesującej się motoryzacją