Praca w policji to prestiż

Praca w służbach mundurowych to duży prestiż, ale także odpowiedzialność, nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za innych. Trzeba mieć odpowiednie predyspozycje i odporność na różne czynniki, by z należytym dystansem reagować na zaistniałe sytuacje. Z czym się wiąże bycie policjantem? Jak nim zostać? 

Jakie należy spełniać kryteria by zostać policjantem?

Przede wszystkim Komendant Główny Policji ogłasza, że rozpoczyna proces rekrutacji, wyszczególnia terminy oraz liczbę miejsc. Zanim kandydat na policjanta uda się do Komendy by złożyć dokumenty, musi spełniać pewne warunki. Szczegółowo podaje je Komenda Główna Policji.

Zainteresowany musi mieć polskie obywatelstwo i nieposzlakowaną opinię, musi korzystać ze wszelkich praw publicznych i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu (za przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe).

Dodatkowo aspirant musi posiadać minimum średnie wykształcenie a także odpowiednią formę fizyczną i psychiczną. Kandydat musi gwarantować zdolność do zachowania tajemnicy (wymogi przepisów o ochronie informacji niejawnych). Na koniec osoby, które podlegają kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Potrzebne dokumenty aby zostać policjantem

Jeśli kandydat na policjanta spełnia wszelkie powyższe kryteria musi złożyć potrzebne dokumenty, by ruszył proces rekrutacji. Z niezbędnych akt ma obowiązek przygotować podanie o przyjęcie do służby w Policji, kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów, które potwierdzają wykształcenie i umiejętności, kserokopie świadectw pracy lub służby, wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, dowód osobisty, książeczkę wojskową. 

Podanie o przyjęcie do służby należy skierować do komendanta wojewódzkiego Policji oraz należy wskazać placówkę, w której kandydat chciałby służyć lub kilka, jeżeli adept jest zainteresowany pracą w innych jednostkach.

  Oczyszczanie organizmu z toksyn domowe sposoby

Kwestionariusz osobowy można znaleźć w każdej komendzie oraz na stronach internetowych Policji. Należy wypełnić punkt po punkcie (części A i B), a w razie wątpliwości podana jest instrukcja, jak należy to zrobić. 

Kserokopie dokumentów plus do wglądu ich oryginały, a także dowód osobisty i książeczkę wojskową (dla osób, które podlegają kwalifikacji wojskowej).

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne krok po kroku?

Postępowanie rekrutacyjne jest wieloetapowe. Po sprawdzeniu dokumentów kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną, po której kierowany jest na kilka testów:

  • test wiedzy (obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego);
  • test sprawności fizycznej (sprawdza wytrzymałość, szybkość, zwinność i siłę, tor przeszkód trzeba pokonać w mniej niż 1,41 sekundy. Co ciekawe, normy są identyczne dla kobiet i mężczyzn);
  • test psychologiczny MultiSelect, który bada warunki intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji. Do tego testu przystępuje osoba, która pomyślnie przeszła test sprawności. 

Postępowanie kwalifikacyjne na policjanta

Po przejściu testów zainteresowany staje przed Komisją Lekarską, która po zleceniu specjalistycznych badań, ocenia psychiczną i fizyczną zdolność kandydata.

Za każdy element zostają przyznawane punkty, które w końcowym etapie zlicza się. Jeśli kandydat osiągnie odpowiednią ilość – zostaje przyjęty w szeregi służb mundurowych.

Szkolenie zawodowe dla przyszłych policjantów

Po pomyślnie zaliczonych testach i przejściu rozmów kwalifikacyjnych policjant zostaje wysłany do jednej ze szkół policyjnych na podstawowe szkolenie zawodowe. Obejmuje ono m.in. zajęcia z zakresu: zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wykonywanie czynności w wykroczeniach, strzelanie, techniki interwencji i inne . Szkolenie to odbywa się w systemie stacjonarnym, a uczestnicy kwaterowani są w jednostce szkoleniowej. Następnie, w ramach adaptacji, kandydat pełni służbę w oddziale prewencji, po której zostaje oddelegowany do wybranej przez siebie jednostki.  

Co zapewnia służba w Policji?

Kandydat na policjanta

Policjant ma zagwarantowane stałe warunki pracy. Jest to praca, do której nie potrzeba doświadczenia zawodowego, ponieważ zapewniony jest różnorodny system szkoleń. Dobre wynagrodzenie i bardzo korzystny system socjalny to niezaprzeczalne atuty. Praca jest przede wszystkim ciekawa i zapewnia możliwość rozwoju zawodowego. Warto wspomnieć również o emeryturze, do której policjant nabywa prawa już po 25 przepracowanych latach i ukończeniu 55 lat. 

  Jak przygotować auto do wakacyjnej podróży?

Praca policjanta nie jest najłatwiejsza, ale może być źródłem satysfakcji. Niesienie pomocy i służba społeczeństwu niesie za sobą zarówno ryzyko jak zaufanie i szacunek. 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 2 reviews
by Adi on Porady J8.pl

Brakuje ludzi w policji i we wojsku. Chociaż ponoć ostatnio zgłasza się więcej osób. w Sumie fajna robota jak ktoś lubi odrobinę ryzyka 🙂

by Mirosław on Porady J8.pl

Mój syn jest policjantem, nie jest to łatwy zawód trzeba być gruboskórny