Prowadzenie działalności gospodarczej daje możliwość zakupu samochodu na firmę i wykorzystywanie go do celów służbowych. Właściciel firmy w każdym momencie może wycofać go z działalności gospodarczej i przeznaczyć na cele prywatne.

Warto wiedzieć, jakie konsekwencje to pociągnie za sobą względem podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych jak również podatku VAT.   

Przyczyny wycofania samochodu z działalności gospodarczej

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą posiada możliwość wycofania zarówno pojazdów prywatnych, które przeznaczył na potrzeby firmy jak też samochody, które zakupił w czasie prowadzenia przedsiębiorstwa. Przyczyny takich decyzji mogą być różne, o przydatności samochodu dla firmy decyduje podatnik.

Powodem przeznaczenia środków trwałych przedsiębiorstwa na cele prywatne właściciela firmy może być:

  • Znaczne wyeksploatowanie samochodu, co czyni go nieprzydatnym dla firmy

  • Zbyt niski komfort danego pojazdu

  • Niewykorzystanie środka trwałego na cele pozarolniczej działalności.

Wycofanie samochodu (osobowego) z działalności gospodarczej a podatek dochodowy

Wycofanie samochodu z działalności z przeznaczeniem na cele prywatne w odniesieniu do podatku dochodowego wywołuje dwie konsekwencje, a mianowicie:

  • Nieumorzona kwota wartości początkowej samochodu (środek trwały) nie należy do kosztu uzyskania przychodu, ponieważ przeprowadzane dotąd odpisy amortyzacyjne nie mogą być wyksięgowane z kosztów.

  • Jeżeli samochód zostanie sprzedany przed upływem sześciu lat od czasu wycofania go z działalności gospodarczej do celów prywatnych to będzie do dla przedsiębiorcy przychodem uzyskanym z firmy. Wskutek czego jest on zobowiązany do wykazania tego przychodu i zapłacenia podatku. Poza tym, w momencie sprzedaży pojazdu wartość niezamortyzowana będzie stanowiła koszt podatkowy.

Jak wycofać auto z firmy

 Ponadto wycofując pojazd z działalności gospodarczej do celów prywatnych, właściciel firmy ma obowiązek wykreślić go z ewidencji środków trwałych. Jednak ostatni odpis amortyzacyjny może zostać ujęty w kosztach dotyczących podatku, odnośnie miesiąca, w którym samochód został wycofany. Nie jest określony przepisami sposób dokumentowania takiego zdarzenia, jednak lepiej jest sporządzić dokument stwierdzający wycofanie pojazdu z działalności gospodarczej na cele prywatne.

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na cele prywatne a podatek VAT

 Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wycofanie samochodu z działalności z przeznaczeniem na cele prywatne powinien być świadomy, że pociągnie to za sobą skutki w podatku VAT. W przypadku, gdy właściciel firmy kupując pojazd miał prawo do dokonania odliczenia podatku VAT (częściowego lub całkowitego) to w momencie wycofania samochodu posiada obowiązek do opodatkowania tego faktu podatkiem od towarów i usług.

Podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość rynkowa pojazdu na dzień dokonania wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej. Aby tego dokonać przedsiębiorca ma możliwość przygotowania dokumentu wewnętrznego stanowiącego podstawę umieszczenia w wykazie sprzedaży VAT.

Przedsiębiorca, który miał prawo do odliczenia tylko 50% podatku VAT w związku z korzystaniem z pojazdu do celów mieszanych, będzie miał możliwość do wykonania korekty naliczonego podatku VAT. Ma to uzasadnienie wtedy, gdy wycofanie samochodu z działalności na cele prywatne będzie miało miejsce w okresie korekty. Mając na uwadze cenę pojazdu okres ten może wynosić jeden rok lub 5 lat.   

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie posiadał prawa do odliczenia podatku VAT?

Samochód firmowy podatek

Jeżeli właściciel firmy nie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem samochodu, nie musi dokonywać opodatkowania w związku z wycofaniem pojazdu z działalności podatkiem VAT. Takie okoliczności mogą zachodzić w przypadku nabycia pojazdu od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub od właściciela firmy według opodatkowania VAT marży. Takie czynności nie dają możliwości odliczenia VAT.

Wycofanie z przedsiębiorstwa środków trwałych – samochodu osobowego

Do środków trwałych firmy należą nie tylko pojazdy, ale również nieruchomości, działki, urządzenia, maszyny produkcyjne itd., które są używane dłużej niż jeden rok. Samochód, który ma zostać wycofany z działalności do celów prywatnych musi być własnością (współwłasnością) właściciela firmy (podatnika). Taki pojazd powinien być sprawny i eksploatowany na potrzeby przedsiębiorstwa dłużej niż 12 miesięcy.

Jeżeli cena zakupu samochodu była niższa niż 3500 złotych przedsiębiorca ma możliwość zapisania tej czynności do kosztów uzyskania przychodu w tym miesiącu, w którym ten środek trwały był przekazany do używania. Przy takiej wartości podatnik nie ma obowiązku umieszczania pojazdu w ewidencji nawet w przypadku, gdy będzie on wykorzystywany dłużej niż 12 miesięcy. Ten pojazd będzie należał do nisko cennych środków trwałych danej firmy. W przypadku, gdy zakup samochodu osobowego opiewał na kwotę wyższą 3500 złotych, właściciel firmy ma obowiązek wciągnięcia go do ewidencji środków trwałych. Podatnik powinien przeprowadzać odpisy amortyzacyjne zgodnie z zasadami ogólnymi.

Kto ma obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych po sprzedaży pojazdu?

Podatek, o którym mowa jest zobowiązany zapłacić nabywca samochodu. Po wycofaniu pojazdu z działalności na cele prywatne właściciel nie sprzedaje go już, jako podatnik VAT, w związku, z czym sprzedaż samochodu nie jest objęta obowiązkiem zapłacenia podatku VAT. W konsekwencji sprzedający nie musi wystawiać faktury na dokonaną czynność.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 1 reviews
by Teri on Porady J8.pl

Bardzo dobry artykuł