Prowadzenie działalności gospodarczej daje możliwość zakupu samochodu na firmę i wykorzystywanie go do celów służbowych. Właściciel firmy w każdym momencie może wycofać go z działalności gospodarczej i przeznaczyć na cele prywatne.

Warto wiedzieć, jakie konsekwencje to pociągnie za sobą względem podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych jak również podatku VAT.   

Przyczyny wycofania samochodu z działalności gospodarczej

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą posiada możliwość wycofania zarówno pojazdów prywatnych, które przeznaczył na potrzeby firmy jak też samochody, które zakupił w czasie prowadzenia przedsiębiorstwa. Przyczyny takich decyzji mogą być różne, o przydatności samochodu dla firmy decyduje podatnik.

Powodem przeznaczenia środków trwałych przedsiębiorstwa na cele prywatne właściciela firmy może być:

  • Znaczne wyeksploatowanie samochodu, co czyni go nieprzydatnym dla firmy

  • Zbyt niski komfort danego pojazdu

  • Niewykorzystanie środka trwałego na cele pozarolniczej działalności.

Wycofanie samochodu (osobowego) z działalności gospodarczej a podatek dochodowy

Wycofanie samochodu z działalności z przeznaczeniem na cele prywatne w odniesieniu do podatku dochodowego wywołuje dwie konsekwencje, a mianowicie:

  • Nieumorzona kwota wartości początkowej samochodu (środek trwały) nie należy do kosztu uzyskania przychodu, ponieważ przeprowadzane dotąd odpisy amortyzacyjne nie mogą być wyksięgowane z kosztów.

  • Jeżeli samochód zostanie sprzedany przed upływem sześciu lat od czasu wycofania go z działalności gospodarczej do celów prywatnych to będzie do dla przedsiębiorcy przychodem uzyskanym z firmy. Wskutek czego jest on zobowiązany do wykazania tego przychodu i zapłacenia podatku. Poza tym, w momencie sprzedaży pojazdu wartość niezamortyzowana będzie stanowiła koszt podatkowy.
  Inwestycje na 2020 rok - w co warto zainwestować?

Jak wycofać auto z firmy

 Ponadto wycofując pojazd z działalności gospodarczej do celów prywatnych, właściciel firmy ma obowiązek wykreślić go z ewidencji środków trwałych. Jednak ostatni odpis amortyzacyjny może zostać ujęty w kosztach dotyczących podatku, odnośnie miesiąca, w którym samochód został wycofany. Nie jest określony przepisami sposób dokumentowania takiego zdarzenia, jednak lepiej jest sporządzić dokument stwierdzający wycofanie pojazdu z działalności gospodarczej na cele prywatne.

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na cele prywatne a podatek VAT

 Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wycofanie samochodu z działalności z przeznaczeniem na cele prywatne powinien być świadomy, że pociągnie to za sobą skutki w podatku VAT. W przypadku, gdy właściciel firmy kupując pojazd miał prawo do dokonania odliczenia podatku VAT (częściowego lub całkowitego) to w momencie wycofania samochodu posiada obowiązek do opodatkowania tego faktu podatkiem od towarów i usług.

Podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość rynkowa pojazdu na dzień dokonania wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej. Aby tego dokonać przedsiębiorca ma możliwość przygotowania dokumentu wewnętrznego stanowiącego podstawę umieszczenia w wykazie sprzedaży VAT.

Przedsiębiorca, który miał prawo do odliczenia tylko 50% podatku VAT w związku z korzystaniem z pojazdu do celów mieszanych, będzie miał możliwość do wykonania korekty naliczonego podatku VAT. Ma to uzasadnienie wtedy, gdy wycofanie samochodu z działalności na cele prywatne będzie miało miejsce w okresie korekty. Mając na uwadze cenę pojazdu okres ten może wynosić jeden rok lub 5 lat.   

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie posiadał prawa do odliczenia podatku VAT?

Samochód firmowy podatek

Jeżeli właściciel firmy nie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem samochodu, nie musi dokonywać opodatkowania w związku z wycofaniem pojazdu z działalności podatkiem VAT. Takie okoliczności mogą zachodzić w przypadku nabycia pojazdu od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub od właściciela firmy według opodatkowania VAT marży. Takie czynności nie dają możliwości odliczenia VAT.

  Płytki marmurowe coraz bardziej popularne

Wycofanie z przedsiębiorstwa środków trwałych – samochodu osobowego

Do środków trwałych firmy należą nie tylko pojazdy, ale również nieruchomości, działki, urządzenia, maszyny produkcyjne itd., które są używane dłużej niż jeden rok. Samochód, który ma zostać wycofany z działalności do celów prywatnych musi być własnością (współwłasnością) właściciela firmy (podatnika). Taki pojazd powinien być sprawny i eksploatowany na potrzeby przedsiębiorstwa dłużej niż 12 miesięcy.

Jeżeli cena zakupu samochodu była niższa niż 3500 złotych przedsiębiorca ma możliwość zapisania tej czynności do kosztów uzyskania przychodu w tym miesiącu, w którym ten środek trwały był przekazany do używania. Przy takiej wartości podatnik nie ma obowiązku umieszczania pojazdu w ewidencji nawet w przypadku, gdy będzie on wykorzystywany dłużej niż 12 miesięcy. Ten pojazd będzie należał do nisko cennych środków trwałych danej firmy. W przypadku, gdy zakup samochodu osobowego opiewał na kwotę wyższą 3500 złotych, właściciel firmy ma obowiązek wciągnięcia go do ewidencji środków trwałych. Podatnik powinien przeprowadzać odpisy amortyzacyjne zgodnie z zasadami ogólnymi.

Kto ma obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych po sprzedaży pojazdu?

Podatek, o którym mowa jest zobowiązany zapłacić nabywca samochodu. Po wycofaniu pojazdu z działalności na cele prywatne właściciel nie sprzedaje go już, jako podatnik VAT, w związku, z czym sprzedaż samochodu nie jest objęta obowiązkiem zapłacenia podatku VAT. W konsekwencji sprzedający nie musi wystawiać faktury na dokonaną czynność.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 1 reviews
by Teri on Porady J8.pl

Bardzo dobry artykuł