Kończąc urlop macierzyński mnóstwo mam oraz także ojcowie, stają przed ciężkim wyborem. Czy pozostać przy dziecku jeszcze dłużej oraz wziąć urlop wychowawczy, lub może jednakże powrócić do pracy? Urlop wychowawczy jest zastrzeżony pewnymi regułami, jakie świadczą dokładnie, iż może wziąć go każdy rodzic pragnący sprawować opiekę nad własnym dzieckiem, jakie nie ukończyło wciąż 4 lat. Jednakże w przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego, podczas urlopu wychowawczego musimy być przygotowani na zdecydowanie niższe dochody. Urlop wychowawczy można wziąć także na dziecko do 18 roku życia, jakie ze względu niepełnosprawności wymaga odpowiedniej opieki.

Z urlopu może skorzystać mama bądź ojciec dziecka, warunkiem jest staż pracy. Możliwość zaczerpnięcia z osobistej opieki nad dzieckiem przypada zatrudnionemu, jaki jest zatrudniony co najmniej sześć miesięcy. Należałoby wspomnieć, iż nie musi to być zatrudnienie u aktualnego pracodawcy – liczone są również ostatnie okresy.

Należałoby pamiętać, iż w okresie, kiedy zatrudniony jest na urlopie, przełożony nie płaci mu wynagrodzenia. Zawieszeniu podlegają wzajemne prawa oraz obowiązki. Urlop wychowawczy liczy się jednakże do czasu zatrudnienia.

Czym jest urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy jest specjalistycznym przywilejem, z jakiego skorzystać mogą wszyscy polscy rodzice zatrudnieni na umowę o pracę. Zamiarem udzielenia owego rodzaju urlopu jest zapewnienie zatrudnionemu związania pracy zarobkowej z opieką nad potomstwem. Jak to rozumieć?

Wielu rodziców, jakich urlop macierzyński bądź rodzicielski dobiega końca, denerwuje się o to, czy nie zostaną zwolnieni z pracy, kiedy poproszą o następny urlop na opiekę nad dzieckiem. Jednakowo duże grono rodziców chciałoby powrócić do pracy zawodowej, ale na mniejszy etat aniżeli do owej chwili. Boją się oni jednakże zapytać o to własnego przełożonego, aby nie stracić pracy.

  Jak zaaranżować plac zabaw dla dzieci w ogrodzie?

Legislator zaplanował owego rodzaju scenariusze oraz zamiarem zapewnienia pracy zarobkowej rodziców wprowadził specjalny urlop określany wychowawczym. Urlop wychowawczy jest zatem przywilejem pracowniczym, jaki zabezpiecza prawa każdego rodzica zatrudnionego na umowie o pracę.

Dzięki niemu każdy rodzic ma prawo zastosować dodatkowe tygodnie urlopu bez trwogi o swoje zatrudnienie. Co więcej, może połączyć ten urlop z pracą zarobkową o obniżonym wymiarze. Sam urlop nie jest tymczasem wynagradzany. Zapewnia on tylko spokojne przejście na darmowy urlop wychowawczy – bez obawy o przyszłość stanowiska.

Urlop wychowawczy – prawa

Z urlopu wychowawczego może skorzystać rodzic (zarówno mama, jak również ojciec dziecka), jaki jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Mają oni prawo do 36 miesięcy urlopu wychowawczego oraz zastosowania go do ukończenia poprzez dziecko 5. roku życia.

Gdy z urlopu korzysta jedynie jeden rodzic, to może skorzystać z najwyżej 35 miesięcy, pozostały 1 miesiąc przypada innemu rodzicowi. Zmiany w regulaminach w ostatnich latach wpisały możliwość korzystania z urlopu wychowawczego obojga rodziców równocześnie – w takim przypadku wymiar urlopu sięga po 18 miesięcy dla każdego spośród rodziców.

Jak otrzymać urlop wychowawczy?

Ile trwa urlop wychowawczy

Żeby otrzymać urlop wychowawczy, zatrudniony musi złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Czas to 21 dni przed przystąpieniem do korzystania z urlopu. Co istotne, przełożony jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Zatrudniony może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później aniżeli na 7 dni przed rozpoczęciem owego urlopu, składając pracodawcy formalne oświadczenie w owej kwestii.

Czy może z niego skorzystać ojciec dziecka?

Tak. Urlop tenże może zostać udzielony zarówno mamie, jak również ojcu dziecka bądź jego opiekunom. Z trzyletniego wymiaru urlopu wychowawczego każdemu spośród rodziców bądź opiekunów przypada wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu – prawa owego nie można przekazać na drugiego z rodziców bądź opiekunów.

To oznacza, iż jeden miesiąc urlopu jest poświęcony rodzicowi na wyłączność, natomiast zatem np. gdy jedynie mama korzysta z urlopu, to może wziąć najwyżej 35 miesięcy. Rodzice mogą także korzystać z urlopu równocześnie – w takim wypadku całkowity wymiar urlopu obojga rodziców nie może przewyższać pełnego wymiaru urlopu (suma urlopu obojga rodziców nie może przewyższać 36 miesięcy).

  Pomysł na biznes w domu

Reguły przyznawania urlopu wychowawczego

Wniosek o urlop wychowawczy składa się najpóźniej 2 tygodnie przed podjęciem urlopu. Rodzice bądź opiekunowie, jacy spełniają warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą równocześnie z niego skorzystać poprzez czas nieprzekraczający 3 miesięcy. Przełożony nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę w czasie od dnia złożenia wniosku do dnia rozwiązania owego urlopu (art. 186 k.p), dopuszczalne jest to jedynie w razie ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy lub z podstaw dotyczących pracownika (np. kiedy naruszył warunki udzielenia ww. urlopu).

Urlop może być udzielony w czterech częściach, co znaczy, iż rodzic dziecka może zrezygnować z urlopu wychowawczego w dowolnym czasie. Niewątpliwie, za zgodą pracodawcy bądź po poprzednim poinformowaniu go najpóźniej 30 dni przed czasem zaplanowanego rozpoczęcia pracy.

Ile trwa urlop wychowawczy?

Tacieżyńskie

Najwyżej urlop wychowawczy trwa 36 miesięcy. Przepisy prawa żądają aby jeden miesiąc urlopu wychowawczego był dedykowany tylko dla innego rodzica, odmiennie: urlop wychowawczy mamy winien sięgać 35 miesięcy, natomiast ojca dziecka jeden miesiąc bądź inaczej. Treściwie mówiąc, w sytuacji kiedy jedynie jeden spośród rodziców ma zajmować się dzieckiem to przypada mu 35 miesięcy urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy można zastosować parę razy gdyż przypada on na każde dziecko samodzielnie.

Urlop wychowawczy natomiast praca zarobkowa

Korzystanie z urlopu wychowawczego nie pozbawia pracownika szanse rozpoczęcia pracy (zarówno na bazie umowy o pracę, jak również umowy cywilnoprawnej) lub przystąpienia do własnej działalności zarobkowej (np. działalności gospodarczej). Żadna spośród tychże prac nie może jednakże wyłączać możliwości sprawowania indywidualnej opieki nad dzieckiem. W okresie urlopu wychowawczego zatrudniony ma prawo rozpocząć pracę zarobkową u poprzedniego bądź innego pracodawcy lub odmienną działalność, natomiast również naukę bądź szkolenie. Pod warunkiem, iż nie wyłącza to możliwości sprawowania indywidualnej opieki nad dzieckiem.

  Urlop macierzyński - ile trwa i ile wynosi zasiłek?

W razie określenia, iż zatrudniony nierozerwalnie zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, przełożony zaprasza pracownika do stawienia się do pracy w czasie poprzez siebie określonym. Winno to nastąpić nie później jednakże aniżeli w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania takiej informacji oraz nie wcześniej aniżeli po terminie 3 dni od dnia wezwania.

Co zapewnia urlop wychowawczy?

Będąc na urlopie wychowawczym zatrudniony nie pobiera wynagrodzenia, jednakże może podejmować pracę zarobkową – na przykład otrzymując zlecenia bądź pracując na część etatu. Może także ubiegać się o zasiłek wychowawczy.

Równocześnie jest on zabezpieczany poprzez kodeks pracy, dzięki czemu muszą nastąpić określone okoliczności, aby dopuszczalne było jego zwolnienie (na przykład upadłość bądź likwidacja spółki). Urlop wychowawczy liczy się do czasu zatrudnienia, równocześnie nie oddziałując na zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Po ukończeniu urlopu wychowawczego przełożony musi zapewnić zatrudnionemu powrót na zajmowane stanowisko bądź zagwarantować mu odpowiednie, z takim samym wynagrodzeniem. Będący na urlopie wychowawczym zatrudniony musi opiekować się dzieckiem. Gdy przełożony dowie się, iż zatrudniony nie spełnia własnych obowiązków, ma prawo wezwać go do przerwania urlopu. W takiej sytuacji zatrudniony musi powrócić do firmy nie później aniżeli w przeciągu 30 dni.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 4 reviews
by Opatek on Porady J8.pl

No i wszystko jasne dokładnie takiego rzetelnego poradnika szukałem 🙂

by Inio on Porady J8.pl

dzięki za info

by Judyta on Porady J8.pl

Dobrze przed planowaniem dziecka to przeczytać. Otwiera oczy na kilka tematów.

by Kassss on Porady J8.pl

fajnie, rzetelnie opisane, takie porady to ja rozumiem 🙂