Jak dbać o środowisko

Jak dbać o środowisko naturalne?

Jak postępować ekologicznie? W dobie dużych zmian oraz intensywnego rozwoju cywilizacyjnego jeszcze większego znaczenia nabierają pojęcia „ekologia” i „ochrona środowiska”. Środowisko oddziałuje na człowieka, też człowiek wpływa na miejsce, w jakim jest, z ową rozbieżnością, iż własne działanie jest niejednokrotnie szkodliwe. Dużą część tychże nieodpowiednich przedsięwzięć możemy jednakże wykluczyć, przyjmując postawę przyjazną otoczeniu. Każdy spośród […]

Jak dbać o środowisko

Jak dbać o środowisko?

Destrukcja środowiska Nasza planeta ciągle się zmienia. Nie tylko z powodu procesów naturalnych, ale też poprzez działalność człowieka. O ile wpływ pierwszego czynnika na środowisko jest powolny i przeważnie nieszkodliwy, tak drugi czynnik bardzo szybko prowadzi do destrukcji środowiska. Ten problem stał się na tyle poważny, że obecnie doświadczamy wielu anomalii pogodowych i coraz częściej […]

kontakt z nami | Mapa strony