Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych

Obecnie podtrzymuje się prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym. Znajomość numeru księgi wieczystej określonej nieruchomości pozwala na dostęp do informacji w niej zawartej.  Księgi wieczyste służą jako forma zabezpieczająca obrotem daną nieruchomością.

W czerwcu 2010 roku Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło portal, dzięki któremu możemy mieć wgląd do ksiąg wieczystych. Portal stanowi bazę ogólnokrajowego zbioru ksiąg wieczystych. Powstał on na podstawie migracji ksiąg wieczystych. Proces przeniesienia treści ksiąg wieczystych polegał na ręcznym transferze ich treści z formy papierowej do systemu teleinformatycznego.

Księga wieczysta – po co ?

Celem nadrzędnym zakładania ksiąg wieczystych jest ustalenie aktualnego stanu danej nieruchomości, które zawierają niezbędne i szczegółowe informacje. Prowadzenie, zakładanie oraz zamykanie ksiąg wieczystych leży w obowiązku sądu rejonowego i działającego przy nim wydziału ksiąg wieczystych.

Jak sprawdzić księgę wieczystą ?

W celu sprawdzenia księgi wieczystej należy znać jej numer. Jeśli planujemy zakup danej nieruchomości powinniśmy się zgłosić o jej numer do obecnego właściciela. Kiedy jesteśmy już w posiadaniu tej cennej informacji, możemy przejść do wpisania jej w elektronicznej przeglądarce ksiąg wieczystych, co otwiera nam dostęp do szczegółowych informacji na temat danej nieruchomości.

Sprawdzenie księgi wieczystej

Drugim sposobem pozyskania numeru księgi wieczystej jest udanie się do Sądu Rejonowego właściwego dla lokalizacji nieruchomości lub do prowadzonego przez starostów i prezydentów Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. Czasami powyższe instytucje wymagają przedstawienia prawnej dyspozycji , w jakim celu potrzebujemy znać numer danej księgi. Oprócz tego Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny pobiera opłaty za udostępnianie informacji.

Co zawiera księga wieczysta ?

Spośród danych na temat księgi wieczystej mamy do wyboru aktualne i zupełne. Pierwsze określają obecny stan nieruchomości. Natomiast zupełne zawierają informacje obecne oraz historyczne, które dotyczą informacji m.in. o poprzednich właścicielach. Jednak do tych informacji mamy dostęp tylko do momentu przeniesienia pierwszych ksiąg wieczystych do wersji elektronicznej. W przypadku, gdy chcielibyśmy posiadać informacje sprzed tego procesu, należy udać się do sądu i uzyskać wgląd do wersji papierowej.

Sprawdzenie księgi wieczystej – gdzie ?

Oprócz informacji na temat możliwości sprawdzenia księgi wieczystej, warto wiedzieć gdzie się udać i co zrobić aby tego dokonać. Informacji o księdze wieczystej danej nieruchomości znajdziemy w Sądzie Rejonowym, który jest właściwy dla usytuowania danej nieruchomości oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ekw.ms.gov.pl. Za dostęp do ksiąg online jak i w Sądzie nie ponosimy żadnych kosztów.

Numer księgi wieczystej – z czego się składa ?

Numer księgi wieczystej jest podstawową i niezbędną informacją do pozyskania danych na temat interesującej nas nieruchomości.  Numer podzielony jest na trzy składowe, które zawierają: Kod wydziału Sądu Rejonowego; numer przydzielony w repetytorium ksiąg wieczystych oraz kod nadany przez Sąd.

Brak znajomości numeru księgi

Znajomość adresu, numeru działki czy właściciela danej nieruchomości nie dają wstępu do ksiąg wieczystych w elektronicznej przeglądarce. Bez znajomości numeru księgi wieczystej konkretnej nieruchomości dostęp nie będzie możliwy.

Księga wieczysta

Pozyskanie numeru księgi wieczystej drogą urzędową może okazać się żmudnym i czasochłonnym procesem. Ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez odpowiednie instytucje posiada informacje o nieruchomości i numerze księgi. Bez problemu dostęp do nich uzyskają właściciele nieruchomości oraz osoby zarządzające nieruchomościami, a także urzędnicy.

Jednak osoby postronne, które nie mają związku z interesującymi ich nieruchomościami będą mieć ten dostęp słusznie utrudniony. Należy wykazać interes prawny, aby mieć do tego pełny dostęp. W przeciwnym razie dany dokument możemy otrzymać, ale odpłatnie i bez numeru księgi wieczystej.

Prywatne przeglądarki

Jeśli jesteśmy zainteresowani daną nieruchomością i wytraciliśmy prawie wszystkie możliwości pozyskania księgi wieczystej możemy skorzystać z pomocy prywatnych firm, które oferują płatne usługi w jej pozyskaniu. 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 1 reviews
by Wienio on Porady J8.pl

Warto sprawdzić księgi wieczyste przed zakupem nieruchomości żeby nie wpaść w problemy.