Kariera wojskowa – czy warto?

Podobno za mundurem panny sznurem. Nic zatem dziwnego, że wielu młodych mężczyzn ciągnie w kamasze. Powszechnie uważa się, że wojsko daje szerokie perspektywy rozwoju i pewny zarobek.

Czy jednak jest dobrą opcją dla każdego i z czym naprawdę się wiąże wojskowy dryl? Z pewnością, aby zaciągnąć się do armii trzeba mieć ku temu predyspozycje oraz olbrzymi hart ducha.

Wielu marzy o tym, by stać się prawdziwym mężczyzną w wojskowych szeregach, lecz nie każdemu będzie to dane. Niektórzy odpadną w przedbiegach, gdy tylko zasmakują wojskowej musztry. 

Jak dostać się do wojska?

W wojsku liczy się przede wszystkim motywacja, krzepa i samodyscyplina. Z pewnością nie jest to miejsce dla osób leniwych czy takich, które nie lubią podporządkowywać się żadnym autorytetom. W jednostce trzeba bowiem sumiennie wykonywać rozkazy i wykazywać się determinacją na każdym kroku.

Wojsko zawodowe to nie przelewki. Występuje tam odpowiednia hierarchia wartości oraz hierarchia personalna. Choć w wojsku można zarabiać pieniądze jak w każdej pracy, to należy pamiętać, iż jest to przede wszystkim służba na rzecz Ojczyzny, zaś kwestie finansowe powinny być na drugim miejscu. W Polsce nie istnieje obecnie obowiązkowa służba wojskowa, więc przyszli żołnierze zgłaszają się sami.

Żołnierze zawodowi muszą być nieustannie w gotowości bojowej, by w przypadku nagłego konfliktu zbrojnego, móc aktywnie walczyć w obronie kraju. Wojskowi wyjeżdżają też na misje do krajów objętych wojną. 

Czy opłaca się iść do wojska?

Czy opłaca się iść do wojska

Służba wojskowa jest sowicie wynagradzana, co zresztą zrozumiałe, biorąc pod uwagę, iż jest to niełatwy kawałek chleba. Od wojskowych wymaga się sprawności fizycznej i psychicznej, heroicznej odwagi, oraz zaradności nawet w ekstremalnych sytuacjach. W czasach pokoju odbywają oni szkolenia, pomagają także doraźnie miejscowym społecznościom, np. w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

  Jak zacząć biegać, czyli co początkujący biegacz wiedzieć powinien?

Wojsko może też zabezpieczać imprezy masowe i strajki, wspierając działania policji, i straży pożarnej. W dużej mierze służba wojskowa ma więc charakter incydentalny i wymaga szybkiego reagowania.

Wojskowi, nieustannie narażeni na stres, trudne warunki pracy oraz zdarzenia losowe, otrzymują wynagrodzenie adekwatne do podejmowanego wysiłku. Z punktu widzenia zarobków pójście do wojska z pewnością jest bardzo opłacalne, lecz nie każdy nadaje się do pracy w tak trudnych realiach. 

Konkretne zarobki zależą od stażu oraz stopnia wojskowego danej osoby. W armii liczy się przede wszystkim morale, dlatego żołnierzom przysługuje cały szereg dodatków do pensji podstawowej. Są to np.:

 • dodatki specjalnie za akcje doraźne

 • dodatki służbowe z tytułu zajmowania konkretnych stanowisk i pełnienia szczegółowych funkcji;

 • dodatki za długoletnią służbę;

 • dodatki motywacyjne;

 • dodatki kompensacyjne

 • dodatki wyrównawcze.

W wojsku można także otrzymywać nagrody uznaniowe czy jubileuszowe, zapomogi i zasiłki, gratyfikacje urlopowe oraz cały szereg innych pomniejszych należności. Za wyjazdy zagraniczne na misje pokojowe żołnierzom przysługują dodatkowe pieniądze i to niemałe.

Zwykły szeregowy ma około 4000 zł pensji zasadniczej, zaś żołnierze pełniący ważne funkcje w armii zarabiają nawet po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. W przypadku generałów zarobki oscylują od 10 do ok. 17 tysięcy złotych miesięcznie. 

Kogo biorą do wojska?

Teoretycznie do armii może pretendować każdy, lecz przyjęcie w szeregi rekrutów będzie uzależnione od tego, czy dana osoba spełnia określone kryteria. Nikogo na pewno nie wyklucza płeć, kobiety są tak samo mile widziane w armii, jak i mężczyźni. Aby ubiegać się o służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej należy przykładowo:

 • mieć obywatelstwo polskie i ukończony 18 rok życia;

 • być niekaranym za umyślne przestępstwo;

 • wykazywać zdolność psychiczną i fizyczną do służby;

 • nie być zwolnionym z obowiązku służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji;

 • nie pełnić innego rodzaju służby wojskowej.

  Jak dbać o środowisko?

Istnieją trzy drogi wstąpienia do służby. Po pierwsze, można ukończyć szkołę podoficerską lub studia wojskowe i automatycznie zostać oficerem, bądź podoficerem.

Po drugie, można odbyć służbę przygotowawczą, dzięki której uzyskuje się stopień szeregowego, podoficera lub oficera rezerwy. Wówczas droga do ubiegania się o przyjęcie do służby jest już dużo prostsza. Trzecim sposobem jest wspomniane wcześniej ubieganie się o przyjęcie do WOT.

Decydując się na związanie swej przyszłości z armią, trzeba określić, w jakiej jednostce chce się służyć. Struktury wojskowe są dość zróżnicowane, można służyć np. w:

 • żandarmerii;

 • wojskach lądowych;

 • siłach powietrznych;

 • marynarce wojennej;

 • Wojskach Obrony Terytorialnej;

 • jednostce GROM.

Jaki jest maksymalny wiek do wojska?

.Obecnie, jak wiadomo, nie istnieje obowiązek pójścia do wojska, Teoretycznie do armii może zaciągnąć się każdy, kto spełnia kryteria z góry określone i przede wszystkim, niezależnie od wieku, cieszy się dobrą kondycją oraz siłami fizycznymi, i psychicznymi.

Jaki jest maksymalny wiek do wojska

W praktyce jednak wygląda to nieco inaczej. Zgodnie z art. 58 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony, służba może zostać narzucona każdemu polskiemu obywatelowi powyżej 18. roku życia. Wiekiem maksymalnym miał być natomiast wiek 55 lat, lecz niedawne projekty rządowe zakładają nawet pobory wśród 63-latków.

Można przyjąć per analogiam, iż dla osób dobrowolnie chcących zasilić szeregi polskiej armii obowiązują te same wytyczne dotyczące wieku. 

Czy trudno jest w wojsku?

Nie da się ukryć, że służba wojskowa to jedna z trudniejszych profesji. Nie ma tu miejsca na niezdecydowanie, strach i wątpliwości. Osoby, które wstąpiły do armii z pobudek czysto finansowych lub tylko dlatego, że nie miały innego pomysłu na życie, szybko zostają zweryfikowane.

Pozostają tylko najwytrwalsze i najsilniejsze jednostki. Wojsko to prawdziwa szkoła przetrwania bez jakiejkolwiek taryfy ulgowej. Dlatego też decyzja o przywdzianiu munduru musi być naprawdę mocno przemyślana.