Wypadek w pracy

Wystarczy chwila nieuwagi lub mały błąd i możemy ulec nieszczęśliwemu wypadkowi w pracy. Nawet mimo przestrzegania przepisów BHP i zachowaniu najwyższej ostrożności, nie jesteśmy wstanie w pełni wykluczyć jego ryzyka.

Jednak pamiętajmy, nie zostajemy z tym sami. Pracodawca zobowiązany jest opłacać ubezpieczenie wypadkowe, dzięki temu przysługują nam świadczenia, które mogą okazać się niezwykle pomocne.

Jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy?

W każdej pracy, może przydarzyć się nieszczęśliwy wypadek. Warto wiedzieć do jakich świadczeń, jako pracownicy, mamy prawo. Przysługuje nam szereg świadczeń, zaliczamy do nich:

 • wynagrodzenie chorobowe, które powinno być równe 100% wynagrodzenia.

 • zasiłek rehabilitacyjny– mamy do niego prawo, gdy zasiłek chorobowy został wyczerpany, jednak rokowania na pełny powrót do zdrowia są pozytywne.

 • odszkodowanie z ZUS-u, jeśli doznaliśmy trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 • w przypadku kiedy utraciliśmy pełną zdolność do pracy, mamy prawo do renty.

 • zasiłek szkoleniowy, w przypadku, kiedy wypadek wymusił na nas przekwalifikowanie się.

 • zasiłek wyrównawczy, w przypadku kiedy po powrocie do pracy, wynagrodzenie uległo obniżeniu.

 • dodatek pielęgnacyjny.

 • pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego, szczepień, a także zaopatrzenia w niezbędne przedmioty ortopedyczne.

Sytuacje w których nie możemy ubiegać się o świadczenia

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Nie w każdym wypadku, mamy prawo do świadczeń wypadkowych. Nie należą się one nam, jeśli wypadek został spowodowany przez nasze zaniedbanie. Oznacza to, że jeśli orzeczone zostanie, że mogliśmy go uniknąć, ponosimy za niego pełną winę, nie przysługują nam wypłaty świadczeń. Kolejną sytuacją, w której nie zostaną nam wypłacone, jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Wówczas, to my ponosimy konsekwencje spowodowanego wypadku. Pamiętajmy, jeśli wymagane jest poddanie się testom na obecność substancji psychotropowych, a my odmówimy bez wyraźnej przyczyny, to również nie będziemy objęci świadczeniami. 

  Pomysł na biznes w 2021

Zwolnienie lekarskie na czas rekonwalescencji

Zwolnienie lekarskie wypadek w pracy

To kolejne z praw, przysługujące pracownikom, którzy ulegli wypadkowi przy pracy. Do zwolnienia lekarskiego mamy prawo, w momencie kiedy orzeczona jest niezdolność do dalszego świadczenia pracy, przez określony czas.

Zwolnienie lekarskie stanowi również podstawę, do uznania zasiłku wypadkowego. Pamiętajmy jednak, że samo orzeczenie lekarza nie jest podstawą do wypłaty 100% wynagrodzenia z tytułu szkody. Na zwolnieniu nie ma również informacji o tym, że uraz jest wynikiem wypadku w pracy. Warto wiedzieć również, że zgłoszenie tego faktu do ZUS, celem uzyskania zasiłku, odbywa się za pośrednictwem pracodawcy.

Wypłata wynagrodzenia a wypadek w pracy

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. Przez cały czas niezdolności do pracy, pracownik ma do niego prawo w wysokości 100% świadczenia. Może być on wypłacany przez maksymalnie 182 dni. Jeśli jednak po tym okresie, dalej zostanie stwierdzona niemożność do dalszej pracy, mamy prawo do starania się o zasiłek rehabilitacyjny.

Ten rodzaj świadczenia, może być wypłacany przez okres 12 miesięcy i również odpowiada 100% wynagrodzenia. Pamiętajmy, całość wynagrodzenia przysługuje nam tylko, jeśli zostanie wydane orzeczenie, że nie mogliśmy uniknąć wypadku i nie doszło do niego przez nasze zaniedbanie. Jeśli jednak zdarzy się tak, że mogliśmy się do niego przyczynić lub go w pewnym stopniu uniknąć, mamy prawo do 80% wynagrodzenia.

Odszkodowanie z ZUS-u

Przysługuje tylko w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź śmierci pracownika. Starać się o nie może pracownik, a także rodzina, w przypadku wypadku śmiertelnego. Niezbędny do tego będzie komplet dokumentów, w którym powinno się znaleźć:

 • wniosek o odszkodowanie.

 • zaświadczenie o stanie zdrowia.

 • protokół opisujący przyczyny i okoliczności wypadku.

 • wyrok sądu pracy.

Jeśli natomiast pracownik uległ wypadkowi śmiertelnemu, jego rodzina do wyżej wymienionych dokumentów, powinna dołączyć jeszcze:

 • dokument z datą urodzenia i datą zgonu pracownika, który uległ śmiertelnemu wypadkowi.

 • dokument, który potwierdzi stopień pokrewieństwa.

  Jak się zmotywować?

Pamiętajmy, że przyznawanie świadczeń z ZUS-u to proces czasochłonny. Wniosek należy złożyć zawsze po zakończeniu leczenia, czy też rehabilitacji. Pamiętajmy, ze urząd może zakwestionować prawo do wypłaty odszkodowania.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 3 reviews
by wenio on Porady J8.pl

najlepiej konsultować się prawnika, bo czasami nalezy nam się więcej niż myślimy..

by asd on Porady J8.pl

wielu pracodawców to niestety zlewa

by Tantal on Porady J8.pl

A co jeśli mieliśmy wypadek gdy jechaliśmy do pracy albo gdy wracaliśmy z pracy?