Kolory do przedpokoju

Kolory do przedpokoju – jakie są modne?

Pomieszczenie niedoceniane – odpicuj swój przedpokój! Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, jednak przedpokój jest jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w naszym mieszkaniu. To przecież pierwsze wnętrze, które widzimy każdego dnia wracając z pracy, ostatnie, które zostaje nam w pamięci rano, ważne też dla gości, którzy odwiedzając nas rozpoczynają poznawanie mieszkania właśnie w tym […]

Jak zaaranżować mały przedpokój

Jak zaaranżować mały przedpokój?

Przedpokój pierwsze wrażenie Kie­ru­jąc się mak­symą, że naj­waż­niej­sze jest dobre pierw­sze wra­że­nie, przed­po­kój w naszych domach powi­nien mieć wyjąt­kowy wnę­trzar­ski prio­ry­tet. Ale co pora­dzić kiedy to, co miało być piękną wizy­tówką reszty pomiesz­czeń, naszym holem na salony, jest po pro­stu małą, ciemną klitką? Poni­żej kilka spraw­dzo­nych tri­ków, które spra­wią, że nasz przed­po­kój będzie ładny, wygodny i prze­stronny. […]

kontakt z nami | Mapa strony