Moda jesien 2019

Moda jesień 2019

Co czeka nas w modzie tej jesieni? Zasada wąsko­/sze­roko: sze­ro­kie ramiona, wąska talia, wąski dół. Jak co roku zali­czymy przy­naj­mniej kilka wiel­kich powro­tów. Wra­cają czasy pun­ków, nie­śmier­telna pepitka, kape­lu­sze i lata osiem­dzie­siąte z podusz­kami na ramio­nach. Zostaną z nami wspo­mnie­nia let­nich kolek­cji w postaci kwia­to­wych prin­tów, bie­liź­nia­nych akcen­tów i ostrych kolo­rów fluo. Nie zabrak­nie też total­nych nowo­ści i to od nich zaczniemy […]

kontakt z nami | Mapa strony