Marzenia o nowym samochodzie mogą spełnić się szybko i przynieść zadowolenie. Samochód na raty (kredyt bankowy) jest jednym z rozwiązań na wejście w jego posiadanie, jednak wraz ze spłatą rat traci on na wartości, a rata kredytu jest ciągle wysoka. Innym sposobem na cieszenie się z jazdy wygodnym samochodem jest leasing, dzięki któremu można, co jakiś czas wymieniać auto na nowe nie tracąc nic na komforcie użytkowania.  

Leasing – na czym polega?

Aby korzystać z samochodu na zasadzie leasingu, należy z leasingodawcą zawrzeć umowę cywilnoprawną na czas określony. Firma finansująca przekazuje leasingobiorcy samochód, za użytkowanie, którego będzie on zobowiązany uiszczać comiesięczne opłaty, których wysokość została zawarta w umowie.

Leasingobiorca nie jest właścicielem samochodu, jednak może użytkować go zgodnie z własnymi potrzebami. Leasing obejmuje również inne ruchomości takie jak np. sprzęt rolniczy, maszyny produkcyjne oraz nieruchomości (domy, działki) a nawet meble i sprzęt biurowy. Wysokość rat jest zależna od opłaty wstępnej.

Ponadto w przypadku leasingu użytkownik danej rzeczy ma możliwość jego wykupu po cenie, która została wcześniej ustalona. W praktyce najczęściej jest to 1% np. wartości np. samochodu.

Rodzaje leasingu

W zależności od przedmiotu leasingu, konstrukcji umowy oraz stron, które taką umowę zawierają a także praw i obowiązków odnośnie jej przedmiotu stosowany jest rodzaj leasingu.

Leasing finansowy

Jeżeli leasingobiorca bierze w leasing pojazd jest zaliczany do jego majątku i wpisany do ewidencji środków trwałych. Jest to leasing finansowy. W związku z tym obowiązkiem użytkownika samochodu stanie się robienie odpisów amortyzacyjnych oraz serwisowanie danego przedmiotu.

  Jak usunąć plamy z trawy?

Można stwierdzić, że ten rodzaj leasingu nawiązuje do zakupu na raty, jednak leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu umowy dopiero z chwilą jej zakończenia. Jeżeli użytkownik zapłacił ostatnia ratę, dana rzecz należy do niego, ale jest zobowiązany do zapłacenia podatku VAT podczas podpisywaniu umowy (w całości).

Leasing operacyjny

Z leasingu operacyjnego korzysta więcej osób, ponieważ jest to opcja zbliżona do wynajmu. Przedsiębiorca musi również wpisać np. pojazd do ewidencji środków trwałych i przeprowadzać odpisy amortyzacyjne. W przypadku tego rodzaju leasingu użytkownik w czasie korzystania z pojazdu nie wpłaca jego równowartości, w związku, z czym obydwie strony umowy ustalają opłatę wstępną oraz kwotę na wykup.

W przypadku leasingu operacyjnego podatek VAT należy wpłacać w ratach.

Leasing pośredni lub bezpośredni

Leasing bezpośredni występuje wtedy, gdy producent przekazuje wyprodukowany produkt w leasing danemu klientowi. Natomiast leasing pośredni wiąże się z zawarciem umowy cywilnoprawnej z firmą leasingową, którą może być na przykład bank, który z kolei kupuje dany produkt od producenta.

Leasing konsumencki

Leasing finansowy

Popularnym wśród przedsiębiorców jest leasing konsumencki, ponieważ jest to możliwość wliczenia go w koszty związane z prowadzeniem firmy, przy czym nie zmniejsza się jej zdolność kredytowa. Duże firmy, które chcą posiadać swoją flotę samochodów uważają to rozwiązanie za optymalne, ponieważ mogą, co jakiś czas wymieniać samochody na nowe nie ponosząc kosztów serwisowania.

Jednak leasing konsumencki nie jest tylko skierowany do przedsiębiorców, również osoby fizyczne bez działalności gospodarczej mogą skorzystać z tej formy. Nie posiadając pieniędzy na zakup nowego samochodu takie osoby mogą skorzystać z leasingu.

Często się zdarza, że rata pożyczki, jaką musieliby wpłacić do banku byłaby wyższa niż rata leasingu, cały czas posiadając zdolność kredytową na niezmienionym poziomie. Obecnie wielu ludzi nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, aby ubiegać się w bankach o kredyt na samochód, leasing konsumencki jest dla nich najlepszym rozwiązaniem.

  Jaki prezent na roczek?

Leasing zwrotny

W przypadku przedsiębiorstw, które straciły płynność finansową i borykają się z problemami odpowiedni jest leasing zwrotny. Jest on skierowany do firm, które posiadają na przykład maszyny. Ten środek trwały może być najpierw odsprzedany firmie, która udziela leasingu a następnie na podstawie umowy wzięty od niej w leasing.

Przedsiębiorstwo nie musi wstrzymać produkcji, może nadal prosperować i korzystać z maszyn a ponadto uzyskać środki finansowe.

Czy leasing samochodu jest opłacalny?

Leasing konsumencki

Spłacenie rat i wykup samochodu może okazać się korzystniejszy niż w przypadku spłaty kredytu bankowego. Niektóre rodzaje leasingu nie obniżają zdolności kredytowej, dzięki czemu w przypadku firm, właściciel może zakupić inne pojazdy np. ciężarowe. Nie ma potrzeby angażowania kapitału własnego a także jest możliwość zoptymalizowania podatków a także dokonywanie inwestycji.

Co trzeba wziąć pod uwagę biorąc w leasing dany przedmiot?

Decydując się na leasing operacyjny dany przedmiot do czasu jego wykupu nie będzie własnością leasingobiorcy. Użytkowanie na przykład samochodu będzie ściśle określone w zawartej umowie cywilnoprawnej. Co bardzo istotne, nie można użyczyć takiego pojazdu osobie trzeciej bez zgody leasingodawcy, również użytkownik nie może samochodu osobowego wykorzystywać, jako transportowego. Innym niuansem jest limit kilometrów (miesięczny lub roczny) nałożony przez leasingodawcę, po przekroczeniu, którego następuje konieczność dokonania konkretnych dopłat. Jeżeli leasingobiorca nie wywiązuje się z terminowego wpłacania rat, druga strona może rozwiązać umowę.

Koszty leasingu

Korzystność leasingu można rozpatrywać w wielu kwestiach. Jest to uzależnione od tego, czy leasingobiorca po zakończeniu umowy zamierza dokonać wykupu pojazdu, jaka została ustalona opłata początkowa oraz opłata wykupu. Najczęściej podpisując umowę trzeba posiadać wkład własny od 5% do 15% wartości danej rzeczy. Przy wykupie leasingobiorca płaci tylko 1%.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 1 reviews
by Igor on Porady J8.pl

muszę jakiś konkretny zysk wykręcić w firmie żeby dostać leasing na auto na 100 000 zl?