Podział majątku – co należy wiedzieć o jego kosztach?

Zawarcie związku małżeńskiego pociąga za sobą szereg konsekwencji, m.in. taką, że od tej pory wszystko, co zostało nabyte przez żonę lub męża przynależy do tzw. majątku wspólnego.

Wyjątek stanowią sytuacje, gdy została spisana intercyza lub inne umowy wykluczające wspólność majątkową. Jeśli ostatecznie dochodzi do rozwodu danej pary, a udało jej się zgromadzić jakieś dobra podczas trwania związku małżeńskiego, koniecznym staje się podział majątku.

Dużo rzeczy do podziału może powodować, że sprawa okaże się skomplikowana i trochę potrwa, zwłaszcza jeśli małżonkowie nie doszli do porozumienia w tej kwestii. Ile trzeba zapłacić za podział majątku? Wydatki z tym związane mogą okazać się całkiem spore.  

Kto ponosi koszty sądowe przy podziale majątku?

Co do zasady przyjmuje się, że koszty pokrywa wnioskodawca, czyli osoba, która wystąpiła z wnioskiem do sądu o dokonanie podziału majątku. Następnie wnioskodawca może ubiegać się o zwrot połowy kosztów od drugiej strony.

Można oczywiście uniknąć wydatków, ponieważ prawo w żaden sposób nie obliguje małżonków do tego, by dokonali formalnego podziału zgromadzonych dóbr. Mogą dogadać się między sobą, że np. mąż bierze samochód, a żona otrzymuje mieszkanie.

Czasem jednak sytuacje życiowe zmuszają ludzi do załatwienia spraw przed organami państwowymi. Tak się dzieje np., gdy strony posiadają udziały we wspólnej nieruchomości, a po rozwodzie jedna ze stron chce sprzedać swoją część. 

  Myjka parowa - czy warto kupić?

Jeżeli musi dojść do oficjalnego podziału majątku, małżonkowie mają dwie drogi. Mogą to zrobić polubownie przed notariuszem bądź sądownie, jeśli wyniknął spór, którego nie są w stanie samodzielnie zażegnać. W praktyce obie drogi wiążą się z dużymi nakładami finansowymi. Finalnie są one uzależnione od wartości zgromadzonego majątku. W postępowaniu przed notariuszem generowane są następujące koszty:

 • 100 zł przy podziale majątku o wartości do 3.000 zł,

 • 100 zł plus 3% od kwoty powyżej 3.000 zł, przy podziale majątku o wartości od 3.001 do 10.000 zł;

 • 310 zł plus 2% od kwoty powyżej 10.000 zł, przy podziale majątku o wartości od 10.001 do 30.000 zł;

 • 710 zł plus 1% od kwoty powyżej 30.000 zł, przy podziale majątku o wartości od 30.001 do 60.000 zł;

 • 010 zł plus 0,4% od kwoty powyżej 60.000 zł, przy podziale majątku o wartości od 60.001 do 1.000.000 zł;

 • 770 zł plus 0,2% od kwoty powyżej 1.000.000 zł, przy podziale majątku o wartości od 1.000.001 do 2.000.000 zł;

 • 770 zł plus 0,25% od kwoty powyżej 2.000.000 zł, przy podziale majątku o wartości od 2.000.001 do 10.000 zł.

Dodatkowo opłacić należy wpis notarialny, który wynosi zazwyczaj 6 zł + 23 % vat. Osobno płatne jest także uzyskanie odpisów aktu notarialnego. 

Co sąd bierze pod uwagę przy podziale majątku?

Podział dorobku małżonków wymaga szczegółowej analizy, podczas której sąd bada następujące przesłanki:

 • przychody każdego z małżonków;

 • trud wniesiony w dbanie o wspólne gospodarstwo domowe, a także w opiekę nad dziećmi, jeśli w małżeństwie są małoletnie dzieci;

 • wartość zgromadzonego majątku (jeśli w tej kwestii sąd ma wątpliwości, może zwrócić się o wycenę do odpowiednich organów lub instytucji państwowych);

 • wkład wniesiony przez każdego z małżonków w celu pozyskania majątku wspólnego.
  Dynamiczna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów

Ile kosztuje napisanie pozwu o podział majątku?

Podział majątku

Pismo wniesione do sądu w przedmiocie przeprowadzenia podziału posiadanych dóbr musi oczywiście spełniać wymogi przewidziane dla wszystkich pism formalnych, o których mowa w art. 126 kpc. Wniosek o podział majątku wymaga wniesienia opłaty sądowej w wysokości 1000 zł.

Jeśli opłata nie zostanie wniesiona, sąd wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku bez rozpatrzenia. Koszty te można zminimalizować, jeśli strony zgodnie składają wspólny wniosek. Wówczas opłata wynosi 300 zł. 

Ile kosztuje opłata sądowa za podział majątku po rozwodzie?

Jeśli dojdzie do sądowego podziału majątku w sytuacji, gdy strony mają sprzeczne interesy i trudno im osiągnąć jakikolwiek kompromis, również trzeba liczyć się z wysokimi opłatami. Opłacenie wniosku w kwocie 1000 zł to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Inne wydatki, które mogą pojawić się w toku postępowania o podział majątku to:

 • wynagrodzenie biegłego rzeczoznawcy (jest to kwota rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych i zależy od ilości przedmiotów, które mają zostać poddane fachowej wycenie),

 • koszt mediacji (może pochłonąć kilkaset złotych, lecz sąd zwyczajowo będzie dążył do ugody między stronami),

 • koszt apelacji ( w sprawach spornych jest bardzo prawdopodobne, że strona, która czuje się pokrzywdzona rozstrzygnięciem będzie chciała się odwołać od decyzji – apelacja kosztuje 600 zł)

 • wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o podział majątku?

W sprawach o podział majątku, zwłaszcza tych najbardziej zawiłych, posiadanie dobrego pełnomocnika jest wręcz wymagane, zwłaszcza, że przeciętny człowiek zazwyczaj nie zna się na procedurach i kruczkach prawnych.

Adwokat w sprawie o majątku

Koszty reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego są bardzo zróżnicowane, ponieważ kancelarie określają swoje indywidualne stawki. Przyjąć można, iż koszt zastępstwa wyniesie co najmniej 1500 zł, lecz znane i renomowane kancelarie liczą sobie nawet po kilkanaście tysięcy złotych.

  Zalety aut elektrycznych

Zważyć należy również, że wynagrodzenie prawnika będzie uzależnione od liczby rozpraw, które muszą się odbyć  danej sprawie. 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 1 reviews
by Wacław on Porady J8.pl

Koszty są dość spore