Jak załatwić pozwolenie na budowę?

Zaczynając swoja przygodę z budową domu warto poczytać od czego w ogóle zacząć, żeby wszystko poszło tak jak należy beż żadnych nieprzyjemnych zdarzeń. Jeśli mamy swoją działkę na której możemy wybudować dom, to pierwszym i najważniejszym dokumentem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pamiętajmy, że aby dostać pozwolenie na budowę musimy udać się do odpowiedniego urzędu, na terenie którego znajduje się działka przeznaczona pod inwestycję.

Pozwolenie na budowę od czego zacząć?

Starając się o pozwolenie na budowę należy złożyć wniosek, na urzędowym formularzu, który znajdziemy w urzędzie miasta lub w urzędzie powiatowym. Najważniejszymi informacjami zawartymi we wniosku są:

 • dane inwestora,
 • rodzaj inwestycji,
 • adres inwestycji,
 • pozostałe dokumenty, które zostaną dołączone do wniosku.

Pozwolenie na budowę jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć następujące dokumenty:

 • projekt budowlany, który zawiera wszystkie uzgodnienia, pozwolenia oraz zgody, powinien on być dostarczony w czterech egzemplarzach, jeden zostaje w urzędzie miasta lub urzędzie powiatowym, reszta zostaje wręczona inwestorowi,
 • wypis z rejestru gruntów dla swojej działki i działek sąsiadujących,
 • zaświadczenie, które wydaje izba samorządu zawodowego, potwierdzając tym samym wpis projektu na listę oraz że posiada ona odpowiednie uprawnienia do projektowania domów. Zaświadczenie takie powinno zostać wydane w dniu, w którym projekt domu został opracowany, nie może zostać wydane ani wcześniej, a tym bardziej później,
 • oświadczenie autora projektu budowlanego oraz sprawdzającego projekt budowlany o jego zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa miejscowego,
 • kolejnym dokumentem jest oświadczenie osoby, czy też inwestora, że dysponuje on nieruchomością przeznaczona na cele budowlane,
 • następnym ważnym elementem jest decyzja o warunkach zabudowy, potrzebna jest ona w przypadku gdy na terenie danej gminy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ostatnim dokumentem jest potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jest to opłata którą uiszcza się w kasie urzędy, jeśli planowana inwestycja będzie przeznaczona pod cele gospodarczo mieszkaniowe, jeśli jest to tylko przeznaczenie mieszkaniowe wówczas opłaty nie wnosi się.
  Jak dbać o szczotkę do włosów?


Wyżej wymieniony komplet dokumentów należy złożyć w odpowiedniej siedzibie urzędu miasta lub wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatowego, w zależności na czyim terenie znajduję się działka na której zaplanowana jest inwestycja.

Pozwolenie na budowę i jego weryfikacja urzędowa

Pozwolenie nabudowę dokumenty

Po dostarczeniu odpowiednich dokumentów urzędnicy sprawdzają ich poprawność. W pierwszej kolejności urzędnicy sprawdzają kompletność projektu budowlanego, czy posiada on wszystkie niezbędne opinie, pozwolenia oraz czy jest on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. A następnie przeprowadzona zostaje analiza projektu zagospodarowania działki, pod względem wszystkich obowiązujących przepisów prawnych oraz danych technicznych.  

Jeśli zostaną stwierdzone jakieś nieprawidłowości wówczas inwestor zostaje o tym poinformowany i wezwany do usunięcia nieprawidłowości. Usunięcie nieprawidłowości i ponowna kontrola dokumentacji skutkuje wydaniem pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku braku zainteresowania ze strony inwestora dotyczącego możliwości poprawienia błędów we wniosku, dochodzi do odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego.  

Pozwolenie na budowę – czas na wydanie decyzji

Budowa domu pozwolenie

Po zweryfikowaniu przedstawionej dokumentacji oraz braku błędów, urząd wydaje pozytywną decyzję pozwalającą na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna zostać wydana w ciągu miesiąca, jeśli jednak z jakiś przyczyn sprawa się skomplikuje wówczas czas zostaje wydłużony do około dwóch miesięcy. Jednak urzędy bardzo często zabezpieczają się możliwością wydania decyzji do 65 dniu, ponieważ po takim czasie naliczana zostaje im kara za zwlekanie w wydaniu decyzji.

W tym czasie urząd również ustala strony postępowania administracyjnego, do których zostaje wysłane zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony mają możliwość złożenia uwag do prowadzonego postępowania. Jeśli uwag jest brak pozwolenie na budowę uprawomocnia się 14 dni po wydaniu decyzji i jej doręczeniu do inwestora.

Pozwolenie na budowę – ile jest ważne?

Otrzymując pozwolenie na budowę, należy się liczyć, że ma ono określoną datę ważności, która wynosi 3 lata od dnia jej wydania. W tym okresie należy rozpocząć prace budowlane, jeśli do tego nie dojdzie po upływie 3 lat pozwolenie na budowę straci ważność. Jeśli pozwolenie na budowę straci ważność, całą procedurę zaczynamy od początku, czyli od złożenia wniosku w urzędzie razem w wymaganymi dokumentami.  

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 3 reviews
by Mona on Porady J8.pl

OD 202 albo już nawet zmieniły się przepisy i uprościli bardzo cały proces, warto zaktualizować wpis

by Okon on Porady J8.pl

Czy słyszeliście o tym, że mają upraszczać całą procedurę? Będę wdzieczny za informację, pozdrawiam

by Mikołaj on Porady J8.pl

Jaki jest koszt załatwienia takiego pozwolenia? bo nie sądzę że nic to nie kosztuje 😉