Utrzymanie znajomości na odległość

W każdej znajomości może dojść do sytuacji, w której zostanie ona poddana próbie odległości. Przyczyną może być wyjazd na studia czy do pracy, zmiana miejsca zamieszkania lub inne czynniki, które mogą wymusić rozłąkę. Jak jednak sprawić, by to rozstanie nie było końcem przyjaźni, relacji budowanej niejednokrotnie przez lata? Okazuje się, że jest na to kilka sposobów.

Określcie czas rozłąki i potencjał relacji

Przede wszystkim warto ustalić, przez ile czasu będzie trwała rozłąka z bliską osobą. Jest to sytuacja, która będzie trwała kilka miesięcy, lat?
A może na stałe? Jasne wyznaczenie tego okresu może okazać się kluczowe w planowaniu kontaktów i podtrzymywaniu więzi, a nawet jej umocnieniu.

Duża odległość często okazuje się dobrym testem dla znajomości, pozwala obu stronom przekonać się o własnych uczuciach. Chwilowy dystans daje też możliwość spokojnej oceny przebiegu znajomości i podjęcia decyzji dotyczącej jej kontynuacji lub przerwania.

Ustalcie nowe formy kontaktu

Oczywiste jest, że nie będzie już szans na szybką kawę, wspólne dojazdy do pracy lub szkoły czy spacery po parku. Chcąc jednak zachować relację, warto rozważyć jeszcze przed rozstaniem, jak można się porozumiewać w komfortowy dla obu stron sposób.

Relacje przyjacielskie

Te ustalenia warto przeprowadzać na podstawie planu zajęć i zakresu obowiązków. Warto też wziąć pod uwagę strefy czasowe (przy wyjazdach zagranicznych) i zbadać możliwości, jakie oferuje współczesna technologia oraz zasoby osób chcących utrzymywać relację (chodzi tu o możliwości czasowe, indywidualne preferencje i dostęp do sprzętów elektronicznych).

Mamy do dyspozycji wiele narzędzi, z których możemy korzystać stosownie do potrzeb i pożądanej formy komunikacji.

Kontakt bezpośredni

W tym kontekście owa bezpośredniość rozumiana jest jako możliwość “doświadczenia” głosu lub głosu i wizerunku rozmówcy przy kontakcie umożliwiającym natychmiastową wymianę informacji.

Najbardziej elementarną formą takiego kontaktu jest rozmowa telefoniczna. Nikomu nie trzeba wyjaśniać, jak wiele może znaczyć głos przyjaciela po długim dniu lub w trudnych chwilach. Szybka pogawędka, czy wspólny wieczór na linii mogą pomóc “naładować akumulatory” do dalszych zmagań z codziennością.

Warto też korzystać z połączeń wideo. Obecnie jest ogromny wybór komunikatorów, z których pomocą można widzieć przyjaciela czy przyjaciółkę w trakcie rozmowy. Takie spotkanie wideo daje możliwość wspólnych posiłków, szybkiej “kawy online”, spacerów i zwiedzania odległych okolic, a nawet przyjęć.

Ograniczeniem jest tu wyłącznie nasza kreatywność. Oczywiście wiadome jest, iż taka forma nie zastąpi bezpośredniej obecności, ale stanowi bardzo dobry substytut i pozwala odkrywać relację z nowej perspektywy.

Kontakt listowny

W tym obszarze mieszczą się wszelkie komunikatory wykorzystywane do pisania wiadomości tekstowych oraz mailowych. Wiadomo, że nie każdy zawsze ma czas na rozmowy, wiele więc można przekazać z pomocą szybkich wiadomości.

Metoda ta sprawdza się wtedy, gdy ze względu na zasoby czasowe lub zasady etykiety nie możemy pozwolić sobie na rozmowę telefoniczną. Wiadomości tekstowe przydają się także w sytuacjach, gdy po prostu nie mamy sił lub ochoty na siedzenie przy telefonie lub przed kamerką, a chcemy się porozumieć z przyjacielem lub przyjaciółką.

Nie możemy tu zapomnieć o najbardziej tradycyjnej formie kontaktu w tej grupie – o tradycyjnych listach. Obecnie brzmi to nieco staromodnie, ale trudno o piękniejszą formę kontaktu. Wiele osób twierdzi, iż odręcznie pisane listy są najbardziej intymną formą porozumiewania się.

Gdy się jeszcze postaramy, pisząc… Czyż nie przyjemnie byłoby czytać zapisane kartki papieru, gdzie widać, jak każde pociągnięcie pióra czy długopisu było kreślone z myślą o nas? Czyż nie budzi w sercu podniosłych uczuć znalezienie w skrzynce odręcznie zaadresowanej koperty wśród ulotek i rachunków?

Przyjaźni na odległość

I w drugą stronę – jakże produktywne muszą być godziny spędzone na zmaganiach z własnymi myślami, by jak najpiękniej je przelać na papier
z myślą o adresacie. Ileż staranności trzeba włożyć w każdą linijkę, by równo i czytelnie zapisać kartkę.

W listach jest pewien urok, który może pokazać nas od zupełnie innej strony. Możemy odsłonić inną część własnej osoby – zarówno dla siebie, jak i dla adresata.

Gdy jeszcze pokusimy się o robienie kopii wysyłanych listów i gromadzenie korespondencji, możemy uzyskać zbiory traktujące o naszym życiu i relacji posiadające ogromną wartość sentymentalną. To jednak jeszcze nie jest wszystko, co można zrobić dla przyjacielskich relacji z dużym dystansem.

Znajdźcie wspólny cel możliwy do realizacji na odległość

Niezależnie od odległości dzielącej ludzi, tym co najlepiej ich łączy, jest wspólne przedsięwzięcie. Może to być pisanie książki, opowiadań, nauka języka, wspólnie określony zakres aktywności fizycznej w danym czasie – cokolwiek, co zakłada wymianę informacji o realizacji ustalonego celu.

Znajdując hobby, które można dzielić mimo dystansu, można pielęgnować relację, troszcząc się zarazem o własny rozwój. Taka forma komunikacji wymusza też na osobach działających systematyczność. Cecha ta przydaje się zarówno w pracy nad sobą, jak i w relacjach każdego rodzaju – gdy bowiem nie staramy się o drugą osobę, możemy zepsuć znajomość nawet z kimś, kto na co dzień znajduje się w pokoju obok.

Wspólne działanie jest więc wielopłaszczyznowym zwycięstwem. Mimo wszystko jest jeszcze najważniejsza rzecz…

Starajcie się czerpać radość z przyjaźni na odległość

Chęć utrzymania relacji mimo dystansu jest najlepszym świadectwem jej jakości i siły. Szukanie w Internecie artykułów na ten temat jest już działaniem wskutek decyzji o walce o przyjaciela czy przyjaciółkę. To jest pierwszy (i ogromny) krok w dobrą stronę.

Gdy ma się kogoś, z kim chce się utrzymywać kontakt mimo tego, że drogi się rozchodzą, razem zawsze uda się znaleźć sposób, by tego dokonać. Zamiast więc zamartwiać się na zapas, warto pozwolić sobie na radość z posiadania więzi, która przy odpowiednim nakładzie pracy może okazać się silniejsza niż odległość.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Porady J8.pl
Average rating:  
 1 reviews
by Anula on Porady J8.pl

Wiele znajomości kończy się z końcem szkoły